Календар 2019г. – работен

Описание

Календар със снимки от България и стих от Библията към всеки месец. Големи полета при датите, предвидени за записки и бележки. Отбелязани са в червено християнските и националните празници. Подвързан със спирала. Проспособен за закачане на стена. Размери: 300 x 600 x 4 mm
4,00 лв. Купи
Календар 2019г.

Описание

Календар със снимка и стих от Библията за всеки месец. Отбелязани са християнските и основните национални празници. Всички снимки са от България. Подвързан със спирала и кукичка за закачане на стена. Има твърд картон за подложка. Размери 335 x 490 x 2 mm
3,00 лв. Купи
Комплект Библейски пътеводители
Tози комплект съдържа:

Библейски пътеводител

Кратък библейски справочник, който ни дава много информация за историческата обстановка, обичаите и характерните особености на времената описани в Библията. С негова помощ библейският текст оживява пред нас и разкрива много от тайните си.

Библейски пътеводител към Исус

Животът и служението на Исус Христос. Детайлни, пълноцветни схеми и карти. Над 150 цветни илюстрации.

20,00 лв. Купи
Библейски пътеводител към Исус

Описание

Животът и служението на Исус Христос. Детайлни, пълноцветни схеми и карти. Над 150 цветни илюстрации.

Размери: 201 x 247 x 15 mm Тегло: 0,601kg Брой страници: 128

15,00 лв. Купи
Библейски пътеводител

Описание

Кратък библейски справочник, който ни дава много информация за историческата обстановка, обичаите и характерните особености на времената описани в Библията. С негова помощ библейският текст оживява пред нас и разкрива много от тайните си.

Размери: 201 x 247 x 15 mm Тегло: 0,693kg Брой страници: 128

15,00 лв. Купи
Зад завесата

Описание

Едно мюсюлманско момиче, впримчено в своята религия, строгото си възпитание, ограниченията, наложени от това, че е жена и състоянието й на инвалид, е освободена от Бога. Завесата, която в продължение на години я е възпирала да познае Бог в истинската Му същност, е разкъсана.

Зад завесата е истинската история на Гюлшан Естир, която преживява лична среща с Бога, бива изцелена и посвещава живота си на Него.

2,00 лв. Купи
Писания и писаници за малки и големи неща

Описание

В книгата "Писания и писаници за малки и големи неща" са щрихирани случки от ежедневието, които ни предизвикват към вяра и насочват погледа ни към хората около нас.
5,00 лв. Купи
Целеустремената църква

Описание

"Целеустремената църква" е вълнуваща история на "Седълбек". Тази книга обяснява вярванията, принципите и практиките, които са използвани мощно от Бога в изграждането на една от най-ефективните църкви на Северноамериканския континент.
7,90 лв. Купи
Пуритани на Балканите

Описание

Книгата "Пуритани на Балканите" е докторска дисертация на Уилям Хол. Тези, които прочетат тази книга ще видят в по-различна светлина появилите се "пуритани" на Балканите в резултат от дейността на мисионерите, дошли от далечна Америка. Те искат да покажат как могат да се приложат на практика в ежедневния живот вярата в Христос и учението, което Той донесе. Като наричат себе си "християни" да полагат всяко старание да живеят християнски - по примера на Христос.
12,90 лв. Купи
Джамията – представа и реалност

Описание

Това е задълбочено изследване на едно единствено понятие: джамия. Джамията представлява институция и присъства все по-често в новините. Западът я разглежда като модел за църква или храм - място за поклонение - въпреки че през последните години в някои големи джамии в Обединеното Кралство и в Европа бяха открити оръжия и литература, насърчаваща тероризъм.
4,00 лв. Купи