Писания и писаници за малки и големи неща

Описание

В книгата "Писания и писаници за малки и големи неща" са щрихирани случки от ежедневието, които ни предизвикват към вяра и насочват погледа ни към хората около нас.
5,00 лв. Купи
Целеустремената църква

Описание

"Целеустремената църква" е вълнуваща история на "Седълбек". Тази книга обяснява вярванията, принципите и практиките, които са използвани мощно от Бога в изграждането на една от най-ефективните църкви на Северноамериканския континент.
7,90 лв. Купи
Пуритани на Балканите

Описание

Книгата "Пуритани на Балканите" е докторска дисертация на Уилям Хол. Тези, които прочетат тази книга ще видят в по-различна светлина появилите се "пуритани" на Балканите в резултат от дейността на мисионерите, дошли от далечна Америка. Те искат да покажат как могат да се приложат на практика в ежедневния живот вярата в Христос и учението, което Той донесе. Като наричат себе си "християни" да полагат всяко старание да живеят християнски - по примера на Христос.
12,90 лв. Купи
Джамията – представа и реалност

Описание

Това е задълбочено изследване на едно единствено понятие: джамия. Джамията представлява институция и присъства все по-често в новините. Западът я разглежда като модел за църква или храм - място за поклонение - въпреки че през последните години в някои големи джамии в Обединеното Кралство и в Европа бяха открити оръжия и литература, насърчаваща тероризъм.
4,00 лв. Купи
Библията и българското възраждане

Описание

Книгата предлага изцяло нов поглед към хора и събития от предосвобожденска България. Проследявайки част от историята  на протестантските мисии в Близкия изток, изключително задълбоченото проучване на д-р Джеймс Ф. Кларк само по себе си е незаслужено пренебрегван принос към историята на българското Възраждане. Но то ни дава и уникалната възможност да погледнем на Иларион Макариополски, Софроний Врачански, Васил Априлов, Неофит Рилски, Петко Р. Славейков като на живи хора, да се докоснем до техните страсти, съменения, възходи и падения.

Библията и българското Възраждане е особен поглед към духовното пробуждане на българите, който поставя в центъра на българското обновление църквата, и отдава дължимото на  религията, изиграла ролята на бариера между турците и българите, и попречила на тяхното етническо и културно асимилиране.

С неоспорими исторически факти и рядко срещан изследователски плам Библията и българското Възраждане доказва, че не силата на оръжието и кръвопролитията, а книгите и училищата са имали далеч по-важни последици за българската национална революция, която чрез тях в продължение на два века тихо и спокойно си е пробивала път. Това не е книга за башибозука и черешовото топче, а за Библията и процеса на нейното отпечатване и издаване.

12,00 лв. Още
Библията в България – сборник доклади

Описание

Във връзка с Годината на Библията в България, в края на 2007 г. бяха проведени две научни конференции: в Софийския Университет и във Великотърновския Университет. На тези конференции бяха изнесени доклади от ведущи български богослови, както православни, така и протестанти и католици. В творческа и откровена академична атмосфера прозвучаха думите на учени от различни университети и колежи. Проблемите, свързани с превеждането на книгите на Свещеното Писание на съвременен български език и неговото тълкуване, бяха основният момент в докладите на всички говорители. Дискусиите отразяваха дълбокото убеждение на всички участници за важната роля на Божието Слово в живота на обществото и необходимостта от довеждането му по-близо до съвременния човек. Това издание съдържа изнесените по време на конференциите доклади.

Размери:

144 x 215 x 9 mm

Брой страници:

160

4,00 лв. Купи
Апокрифните евангелски текстове и истината за тях

СЪДЪРЖАНИЕ

  1. Предговор
  2. Въпросът за текстовете, наричани "евангелие", приписвани на апостолите Тома и Филип
  3. Гностицизъм
  4. Гностицизмът, старозаветните и новозаветните апокрифи
  5. Още по въпроса "апокрифни книги" и определението "богомили"
  6. Апокрифът "Евангелие на Тома"
  7. Апокрифът "Евангелие на Филип"
  8. Заключение
 
8,00 лв. Купи
Отхвърленият месия

Автор

Венцислав Стойков

Описание

Изданието съдържа нов превод на Евангелието според Йоан от старогръцки на български език, направен от Венцислав Стойков. Преводът цели да предаде текста на Евангелието на ясен, разбираем и съвременен език. В изданието са публикувани и много от обяснителните бележки и кратки студии, също написани от автора, които допълнително разясняват библейския текст.

4,00 лв. Купи
Иди си с мир – за тийнейджъри

Описание

Книгата на Шери Фресонки помага на подрастващите да осъзнаят кои са дълбоките наранявания, които ги водят до саморазрушително поведение, като им дава практични, лесно изпълними, променящи живота методи, с които да предадат нараняванията си на Бога и да бъдат изцелени. Шери учи тийнейджърите как да намерят Божия мир в живота си, за да не са вече безпомощни и да не живеят в безизходица.

Иди си с мир - за тийнейджъри може да се използва за самостоятелно изучаване, както от пасторите, така и от съветниците в църквите под формата на библейски уроци в индивидуалните им срещи с тийнейджърите. Книгата би била полезна и за родители, които търсят помощ в напътстването на своите деца.

8,00 лв. Купи
Диалог между християнин и мюсюлманин

Автори

Бадру Катерега и Дейвид Шенг

Описание

Тази книга ви предлага християнската и мюсюлманската гледна точка върху основни доктрини на двете религии.

8,00 лв. Купи