Представяме на вашето внимание учебник по религия – благонравие за IV клас. Досега са получили одобрение от МОН учебниците за I, II и III клас.

В този учебник са засегнати теми, които ще помогнат на децата да открият истини за вярата, прошката, справедливостта и мъдростта. А реалните ситуации, в които попадат главните герои – Мила и Благо, ще разкрият на учениците практическата приложимост на засегнатите в учебника добродетели.