0(0)

Грижата на Исус за жените

  • от office
  • Ниво на курса: Начално
  • Записали курса 2
  • Последна актуализация 17.06.2019

Описание

ЗАЕДНО ДА ИЗУЧАВАМЕ БОЖИЕТО СЛОВО!

 

Тази книжка е средство за по-задълбочено познаване на Господ Исус Христос и Неговото отношение към жените във вече съществуващи или новоосновани женски групи за Библейско изучаване. Нейната цел е не да дава отговори, а посредством въпроси да помогне за откриването на истините от Божието Слово и как да бъдат приложени в живота. Главите започват с един “встъпителен въпрос”, който въвежда читателите в даден пасаж от Словото. Неговото обсъждане трае не повече от 5 минути. Под заглавието “Разяснителни бележки” е дадена допълнителна информация за изучавания пасаж, която ръководителят на групата може по желание да допълни. В частта “Да поговорим” е важно повече хора да изкажат мнението си по въпросите, и по този начин заедно да разкрият дълбочината на Божието Слово. В частта “Моята история” авторката споделя свое собствено преживяване и опит, които въвеждат в заключителната част – “Приложение в живота”.

Теми в този курс

18Уроци

Урок 1

Страдащата Жена
Въпроси Урок 1
Приложение в живота – Урок 1

Урок 2

Урок 3

Урок 4

Урок 5

Урок 6

Урок 7

Урок 8

Урок 9

Безплатно