Апокрифните евангелски текстове и истината за тях

СЪДЪРЖАНИЕ

  1. Предговор
  2. Въпросът за текстовете, наричани "евангелие", приписвани на апостолите Тома и Филип
  3. Гностицизъм
  4. Гностицизмът, старозаветните и новозаветните апокрифи
  5. Още по въпроса "апокрифни книги" и определението "богомили"
  6. Апокрифът "Евангелие на Тома"
  7. Апокрифът "Евангелие на Филип"
  8. Заключение
 
8,00 лв. Купи
Отхвърленият месия

Автор

Венцислав Стойков

Описание

Изданието съдържа нов превод на Евангелието според Йоан от старогръцки на български език, направен от Венцислав Стойков. Преводът цели да предаде текста на Евангелието на ясен, разбираем и съвременен език. В изданието са публикувани и много от обяснителните бележки и кратки студии, също написани от автора, които допълнително разясняват библейския текст.

4,00 лв. Купи
Иди си с мир – за тийнейджъри

Описание

Книгата на Шери Фресонки помага на подрастващите да осъзнаят кои са дълбоките наранявания, които ги водят до саморазрушително поведение, като им дава практични, лесно изпълними, променящи живота методи, с които да предадат нараняванията си на Бога и да бъдат изцелени. Шери учи тийнейджърите как да намерят Божия мир в живота си, за да не са вече безпомощни и да не живеят в безизходица.

Иди си с мир - за тийнейджъри може да се използва за самостоятелно изучаване, както от пасторите, така и от съветниците в църквите под формата на библейски уроци в индивидуалните им срещи с тийнейджърите. Книгата би била полезна и за родители, които търсят помощ в напътстването на своите деца.

8,00 лв. Купи
Диалог между християнин и мюсюлманин

Автори

Бадру Катерега и Дейвид Шенг

Описание

Тази книга ви предлага християнската и мюсюлманската гледна точка върху основни доктрини на двете религии.

8,00 лв. Купи
Поучения, притчи и чудеса на Исус Христос
Поучения, притчи и чудеса на Исус Христос

Описание

В два отделни раздела са събрани поученията на Исус и чудесата, които е извършил. Към тях е прибавен и трети раздел, който включва притчите на Исус. В края на изданието има тематичен индекс.

2,00 лв. Купи
Съгласуване на четирите Евангелия

Описание

Ревизирано издание на Съгласието на четирите Евангелия от 1880 г., Цариград. Текстът на четирите Евангелия е поднесен в хронологичен ред и евангелските разкази са съпоставени на местата, където си съвпадат. Това издание е изключително полезно за изучаване на живота и делата на Господ Исус.

Размери: 142 x 210 x 12 mm

Брой страници: 259

3,00 лв. Купи