5.00лв.

Учебникът по религия за 1 клас, благонравие (неконфесионално обучение) е одобрен от МОН със заповед РД 09-1512/14.07.2020 г. и е в списъка на МОН на учебниците по учебния предмет религия за учебната 2020/2021 година.

Размери:
215 x 279 x 2 mm

Брой страници: 48

[span4]

» Тарифен калкулатор
X