6.00лв.

Учебникът по религия за 2 клас, благонравие (неконфесионално обучение) е одобрен от МОН със заповед РД 09-1512/14.07.2020 г. и е в списъка на МОН на учебниците по учебния предмет религия за учебната 2020/2021 година.
Размери:
215 x 279 x 3 mm
Брой страници: 67
» Тарифен калкулатор
X