УЧЕБНИЦИ ПО РЕЛИГИЯ – БЛАГОНРАВИЕ (по програма на МОН)

За да разгледате всеки учебник, натиснете долу вдясно под всеки един от тях. (toggle fullscreen)

Към всеки от учебниците има учебна тетрадка и книга за учителя. Можете да изтеглите книгата за учителя тук:

Книга за Учителя 1 клас

Книга за Учителя 2 клас

Книга за Учителя 3 клас

Учебниците са одобрени от МОН със заповеди:

РД09-1455/07.07.2020 – 1 клас

РД09-1421/06.07.2020 – 2 клас

РД09-1456/07.07.2020 – 3 клас

Можете да разгледате заповедите тук:

Заповед Одобрение Учебници Благонравие